رفتم   

سلام برای دیدن من به این آدرس بیاین

همون آدرس قبلی ولی در بلاگفا

یعنی بعد از تیره گان بلاگفا . کام رو بزنید.

نمیدونم چرا اجازه درج لینک نمیده!!!

لینک
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦ - امیر