هر کسی کو ....

دوباره برمی گردم همینجا

به زودی .....

همین جا

/ 1 نظر / 32 بازدید
مهم نیست

سلام، از اونجا به اینجا کوچ کردیم اما انگار مهمون ناخونده ام وسایل پذیراییت کو پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دین دین دین ! دین دین دین! شایدم تیک تاک تیک تاک ( دیالوگ فیلم88 دقیقه) بنویس دیگه، دفعه بعد که میایم اینجا خوراکی می خوایم اونم واسه مغز ببینیم چی می پزی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ;)